Privacy en Cookie Policy

Privacy policy

1. Wie?

Deze Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Starfactory, met Les Pieds Soignés als dochternaam, met zetel te Tieltsesteenweg 129, 9900 Eeklo, met ondernemingsnummer BE0743.373.455, en als contactpersoon Wouter Hoebeke (lespiedssoignes@gmail.com). Verder wordt verwezen naar LPS.

LPS respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt, dan stemt u in met deze Policy. LPS leeft de EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens na, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?

Via deze website of de onderliggende boekingspagina worden persoonsgegevens verzameld.
Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam en naam), e-mailadres, adres, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.
* Uw voornaam en naam om u correct aan te spreken en uw persoonlijk dossier op te kunnen stellen
* Telefoonnummer: indien er extra info of vragen zijn kunnen we u contacteren
* E-mail adres: om uw reservatie te bevestigen
* Uw adres: om aan huis langs te kunnen komen voor uw verzorging

De website plaatst enkele cookies. Voor meer info wordt verwezen naar de cookiepolicy.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een partner, om de levering van de bestelling te volbrengen.
De gebruiker kan zich eveneens inschrijven op een nieuwsbrief. Hij/zij dient hiertoe actief het nieuwsbrief-vakje aan te vinken. De toestemming kan ten alen tijde ingetrokken worden. Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Er zal op iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn.
Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die LPS bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals de beheerssoftware, de betalingsverwerking, het boekhoudpakket en een back-up service.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat LPS uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dringende wet- of regelgevingen moet onthullen. LPS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door LPS bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen LPS en de gebruiker.

4. Veiligheidsmaatregelen

LPS heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan LPS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voorvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet-toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebuik dat wordt gemaakt vanaf de Website op uw computer, IP-adres  en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat LPS met uw persoonsgegevens maken.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LPS. Daarnaast heeft u steeds het recht om LPS te verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan LPS in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door LPS daartoe te contacteren, hetzij per email naar lespiedssoignes@gmail.com, per post naar Tieltsesteenweg 129, 9900 Eeklo of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website,
mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door LPS evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. LPS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites
van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 29/09/2020

Cookie policy

WIE?
Starfactory, Les Pieds Soignés
Tieltsesteenweg 129, 9900 Eeklo
https://www.lespiedssoignes.be
e-mail: lespiedssoignes@gmail.com
BTW BE0743.373.455

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.
Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

LPS MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.
3. Third party cookies
Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:
– Google Analytics
Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor optout:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Deze cookie werd privacyvriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf ).

BEHEER VAN COOKIES
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer
• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
• Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox
• Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
• Klik op ‘OK’.Bij browser – Google Chrome
• Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
• Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
• Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari
• Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
• Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
• Click ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via lespiedssoignes@gmail.com.
Laatst bijgewerkte versie: 29/09/2020